Podcast om infrastruktur i megaregionen

Givetvis var vi tvungna att göra ett avsnitt om infrastrukturen i Megapodden! Bristerna på fungerande järnvägsförbindelser mellan framförallt Oslo och Göteborg framhålls ofta som det enskilt största hindret mot ett större utbyte och gemensam utveckling i västra Skandinavien. Var med när vi träffar Jan Andreasson, vice ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren som under lång tid försökt… Läs mer Podcast om infrastruktur i megaregionen