Skåne

ska%cc%8ane

Ur ett skånskt perspektiv ligger Skåne som en länk mitt emellan storstadsregionerna Hamburg och Köpenhamn i söder och Göteborg och Oslo i norr.

Skånes fokus för OECD:s studie över västra Skandinavien är därför framförallt att stärka integrationen inom megaregionen, eller med två engelska uttryck; governance och connectivity. Hur kan en gränsöverskridande megaregion styras och hur kan den sammanlänkas med hjälp av infrastruktursatsningar?

OECD gjorde en territorial review över Skåne redan 2012 (se nedan) och Skåne är dels intresserat att veta hur OECD:s rekommendationer från 2012 står sig, dels hur OECD bedömer Skånes utveckling sedan dess och vilka eventuella nya rekommendationer OECD har för Skånes del.

Det skånska teamet består av medarbetare från Region Skåne och Helsingborgs stad. I teamet ingår delprojektledare, analytiker och kommunikatörer.

Kontaktperson för det skånska teamet är Madeleine Nilsson (madeleine.mn.nilsson@skane.se)

Relevanta rapporter