Megapodden

Vad är Territorial Review Megaregion Western Scandinavia? För att få större kunskap om studien kan du lyssna på Megapodden, en podcast i fem avsnitt där Charlotte Beijer och Lars Karlsson från Västra Götalandsregionen, tillsammans med inbjudna gäster diskuterar de olika delarna. Varje avsnitt är mellan 15 och 20 minuter långt.

Du kan strömma avsnitt från Megapodden direkt på den här sidan och via musiktjänsten SoundCloud. Vill du inte missa ett avsnitt så kan du enkelt prenumerera på Megapodden i iTunes.

Megapodden i iTunes

Megapodden på Soundcloud.com

Pilotavsnitt: Vi kunde inte gjort det själva!

I pilotavsnittet av Megapodden träffar vi tre av projektledarna för studien. Det är Tomas Ekberg (Västra Götalandsregionen), Madeleine Nilsson (Region Skåne) och Jon Moxnes Steineke (Akershus Fylke) som är dagens gäster och de leder oss in i studien och gör nerslag för att förklara varför studien från OECD behövs, och varför vi inte kunde gjort en egen studie.

Vi vill passa på att be om ursäkt för det tekniska. Vi hade Jon med oss på telefon från Norge, och att telefonen var placerad så nära micken var ingen bra idé.

Lyssna direkt via SoundCloud

Avsnitt 1: Hur Star Wars är kultur 3.0

I det här avsnittet träffar vi den italienske professorn i kulturekonomi Pier Luigi Sacco och pratar om övergången mellan kultur 2.0 och kultur 3.0. Vi pratar också om hur bra vi är på kultur i västra Skandinavien och varför, och hur Star Wars under årtionden varit ett lysande exempel på kultur 3.0 och människans starka vilja att vara med i berättelsen och sätta sin prägel på den. Stora delar av avsnittet är på engelska.

Vi har också lagt upp en större del av intervjun för dig att lyssna på, eftersom väldigt mycket av det Piers välgrundade resonemang om synen på kultur är både intressant och lärorikt.

Lyssna direkt via SoundCloud

Avsnitt 2: Fungerande järnväg ett måste för utveckling i västra Skandinavien

Avsnitt 2 Infrastruktur ny

Givetvis var vi tvungna att göra ett avsnitt om infrastrukturen i Megapodden!

Bristerna på fungerande järnvägsförbindelser mellan framförallt Oslo och Göteborg framhålls ofta som det enskilt största hindret mot ett större utbyte och gemensam utveckling i västra Skandinavien. Var med när vi träffar Jan Andreasson, vice ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren som under lång tid försökt förmå beslutsfattare att inse behoven av en ny järnväg. I avsnittet berättar han hur ett 13 mil långt enkelspår mellan Öxnered i Sverige och Halden i Norge förlänger restiden mellan Oslo och Göteborg med flera timmar. Det drabbar inte bara dem som pendlar mellan Sverige och Norge.

Det gör också att så gott som allt gods transporteras på väg. Enligt Jan är det för att järnvägen går över en nationsgräns som den inte prioriteras när staten ska göra investeringar i infrastruktur.

Lyssna direkt via SoundCloud

Avsnitt 3: Attraktivitet – Så hänger besöksnäringen ihop med den regionala utvecklingen

Megapodden 3-300-300Snart publiceras den färdiga OECD-studien. Då får vi veta vad OECD tycker är bra och dåligt med Västra Skandinavien. Som tema för den del i studien som handlar om Västra Götaland och Halland har vi valt attraktivitet. Vi vet att det händer jättemycket i vår del av landet. Vi har Gothia Cup, Way out west, Kulturkalaset, Filmfestivalen, Hallifornien, Håkan Hellström på Ullevi och karnevalen i Hammarkullen. Vi har också en fantastisk natur och en spektakulär skärgård.

Att det finns mycket för besökaren att göra i Västsverige råder det ingen tvekan om. Men hur hänger det ihop med den regionala utvecklingen i stort? Spelar utbudet någon roll för om företag väljer att etablera sig här, och för om människorna som bor här trivs? Och skulle vi kunna utveckla vår besöks- och turistnäring tillsammans i Västra Skandinavien för att främja vår gemensamma utveckling?

Lyssna på vad Camilla Nyman, VD Göteborg & CO, har att säga om besöksnäringens vikt för attraktivitet.

Lyssna direkt via Soundcloud

Avsnitt 4: Goda grannar är viktigt

Ny Avsnitt 4Den 15 mars lanseras OECD-studien vid en konferens i Göteborg – The Rise of City Networks and Megaregions. Funderar du redan nu på vad OECD har kommit fram till? Vad som är värdet av en megaregion, vilken potential och vilka svagheter som finns i Västra Skandinavien? Då ska du lyssna på detta fjärde och sista avsnitt av Megapodden.

I detta avsnitt diskuterar vi OECD:s slutsatser och hur kan studien komma att användas tillsammans med projektledaren för Västsverige Tomas Ekberg. Projektledarna Madeleine Nilsson (Skåne) och Jon Moxnes Steineke (Oslo, Akershus och Östfold) bidrar med sina reflektioner över hur vi tillsammans i Västra Skandinavien tar arbetet vidare. Alla detaljer avslöjas förstås inte i detta avsnitt så boka in den 15 mars för att ta del av OECD-rapporten i sin helhet.

Lyssna direkt via Soundcloud

 

Om programledarna

Charlotte Beijer

Charlotte Beijer

Jag är regionutvecklare på Koncernkontoret, enheten för externa relationer, sedan 2016. Jag arbetar främst med Västra Götalandsregionens påverkansagenda, nordiska samarbeten och internationella organisationer. Jag är intresserad av internationell politik och regionernas roll i nationella och internationella sammanhang.

I Megapodden är jag en av programledarna, men jag planerar innehåll och intervjuer i alla avsnitt och ser till att gäster kommer till rätt lokaler. Vill du komma i kontakt med mig mailar du till charlotte.beijer@vgregion.se.

Lars Karlsson

Lars Karlsson

Jag är kommunikatör på Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen sedan 2007, och har jobbat med väldigt mycket olika projekt och områden. Mänskliga rättigheter, folktandvård, tillgänglighet och webbprojekt för att nämna några. Jag är intresserad av mobilfilmen som format men också podcast. Jag tycker om låga trösklar och att saker ska vara enkla att begripa och hantera.

I Megapodden är jag programledare tillsammans med Charlotte, men jag fixar grafik, ordnar inspelning och mixar ljud med musik inför varje avsnitt.

Vill du komma i kontakt med mig mailar du till lars.e.karlsson@vgregion.se.

Om Megapodden

Megapodden spelas in med hjälp av en Blue Snowball mikrofon direkt in i en smarttelefon (iPhone). Vi använder appen Hokusai 2 både för inspelning och redigering. Med den tekniska uppsättningen blir det en låg tröskel för inspelningen, men vi hamnar samtidigt på en nivå som är helt ok. Det är också väldigt portabelt.

Färdiga avsnitt laddar vi först upp till Opinion Podcast som blir den tekniska plattformen för podcasten. Därifrån hämtas informationen om podden till iTunes.

Musiken vi spelar i början och slutet av varje avsnitt är Sungaze av och med Beach Talks, och den har vi hittat på siten Free Music Archive.

Fotot på Charlotte och Lars är taget av José Lagunas Vargas som är en av våra kommunikatörskollegor på Västra Götalandsregionen.