OECD besökte Västsverige – fokus på regional utveckling

Onsdagen den 26 april besökte OECD Västsverige och Göteborg för att samla information och studera förutsättningarna för den framtida utvecklingen i västra Skandinavien. Delegationen med fyra representanter från OECD och flera experter, så kallade peer reviewers, från Vancouver, Barcelona och Wien träffade bland andra regionutvecklingsnämnden för samtal om vilka reformer eller frågor som Västra Götalandsregionens… Läs mer OECD besökte Västsverige – fokus på regional utveckling

Samtal om Sydvästsveriges utveckling och Västkustbanans betydelse för tillväxt och samhällsutveckling

Onsdagen den 22 mars träffade Region Halland tillsammans med ledande representanter från Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Varbergs, Halmstads och Helsingborgs kommun Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Regeringen har inlett arbetet med att ta fram en reviderad nationell transportplan för perioden 2018-2029. Utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen är det Trafikverket som har ansvar för att ta fram… Läs mer Samtal om Sydvästsveriges utveckling och Västkustbanans betydelse för tillväxt och samhällsutveckling

Direktiv om åtgärdsplanering i Sverige

Nyligen kom direktivet om åtgärdsplanering från regeringen till Trafikverket. Direktivet är nästa steg i regeringens infrastrukturplanering, och ligger till grund för nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 som väntas beslutas under våren 2018.  Infrastrukturminister Anna Johansson var vid sin presentation tydlig med att utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas. Under planperioden byggstartas… Läs mer Direktiv om åtgärdsplanering i Sverige

Podcast: Så tar vi oss samman i Västra Skandinavien

Nu kan du lyssna på Megapodden i din dator eller mobil. Megapodden är en podcast i fem delar där Charlotte Beijer och Lars Karlsson (båda från Västra Götalandsregionen) intervjuar gäster som är involverade i studien Territorial Review Mega Region Western Scandinavia. I varje avsnitt som är mellan 15 och 20 minuter försöker vi fördjupa och… Läs mer Podcast: Så tar vi oss samman i Västra Skandinavien

Fullsatt lunchseminarium 3 mars

Presentation av OECD:s studie ”Towards a Megaregion of Western Scandinavia” lockade många i Göteborg. Fredagen den 3 mars besökte Rudiger Ahrend, Head of Urban Programme OECD Regional Development Policy Division, Göteborg för att i anknytning till mötet med den politiska referensgruppen till OECD-studien om Megaregion Western Scandinavia även hålla ett lunchseminarium och presentera och diskutera arbetet med studien som… Läs mer Fullsatt lunchseminarium 3 mars

Stort intresse för studien från den politiska referensgruppen

Till OECD-studien om Megaregion Western Scandinavia finns en referensgrupp knuten med politiker från samtliga åtta partners. Dessa samlades till ett första möte i samband med att GO-rådet träffades. På agendan stod först ett föredrag av Rudiger Ahrend, Head of the OECD Urban Programme som pratade om ”Towards a Megaregion of Western Scandinavia – Connectivity at… Läs mer Stort intresse för studien från den politiska referensgruppen

Besök från Vancouver, Barcelona och Wien i april

Som en del av OECD:s andra studiebesök i slutet av april kommer tre så kallade peer-reviewers att delta: Johannes Gielge, Head of Urban Development and Planning unit, City of Vienna Xavier Tiana Casablanca, Head of International Relations, Metropolitan Area of Barcelona Gil Kelley, Chief Planner, City of Vancouver De tre städerna är speciellt utvalda av… Läs mer Besök från Vancouver, Barcelona och Wien i april

Gränshinder borttagna och statistiksamarbete påbörjat

Enligt Gränshindersrådet har flera gränshinder mellan de nordiska länderna tagits bort under 2016. I tillägg har Nordiska Ministerrådet också avsatt medel i budgeten för ett samarbete mellan ländernas statistikmyndigheter för att utvidga den gränsöverskridande statistiken vilket kommer att göra det lättare att identifiera och värdera gränshinder. Detta gäller exempelvis hur människor rör sig över gränserna… Läs mer Gränshinder borttagna och statistiksamarbete påbörjat

Jämförande OECD-studie om migration och städers mottagningskapacitet

Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Västra Götalandsregionen deltar i en jämförande OECD-studie om migration och städers mottagningskapacitet. Den 16-17 mars ska en OECD-delegation besöka Göteborg för att på plats möta politiker och tjänstepersoner från kommunen och regionen och andra aktörer för att få djupare inblick och kunskap om stadens och regionens strategier och insatser. Besöket är del… Läs mer Jämförande OECD-studie om migration och städers mottagningskapacitet