Uppskattade diskussioner på OECD:s utfrågning i Stockholm

OECD:s andra besök i megaregionen avslutades i Stockholm. På programmet stod tre sessioner med olika teman: Connectivity, productivity and innovation Attractiveness and quality of life Governance De medverkade kom från olika organisationer som exempelvis Näringsdepartementet, Trafikverket, Nordiska Rådet, Svinesundskommittén, Öresundsinstitutet, Stockholms universitet, Sveriges Kommuner och Landsting med flera samt från de partners som står bakom… Läs mer Uppskattade diskussioner på OECD:s utfrågning i Stockholm

OECD ska granska digitaliseringen i Sverige

En viktig framgångsfaktor vad gäller olika aspekter av Megaregionen är digitalisering. Därför är det extra intressant att den svenska regeringen har gett OECD i uppdrag att granska digitaliseringen i Sverige. OECD genomför under åren 2017 och 2018 det OECD-övergripande projektet “Going Digital: Making the Transformation Work for Growth and Well-being”. Som en del av projektet… Läs mer OECD ska granska digitaliseringen i Sverige

Direktiv om åtgärdsplanering i Sverige

Nyligen kom direktivet om åtgärdsplanering från regeringen till Trafikverket. Direktivet är nästa steg i regeringens infrastrukturplanering, och ligger till grund för nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 som väntas beslutas under våren 2018.  Infrastrukturminister Anna Johansson var vid sin presentation tydlig med att utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas. Under planperioden byggstartas… Läs mer Direktiv om åtgärdsplanering i Sverige

Podcast: Så tar vi oss samman i Västra Skandinavien

Nu kan du lyssna på Megapodden i din dator eller mobil. Megapodden är en podcast i fem delar där Charlotte Beijer och Lars Karlsson (båda från Västra Götalandsregionen) intervjuar gäster som är involverade i studien Territorial Review Mega Region Western Scandinavia. I varje avsnitt som är mellan 15 och 20 minuter försöker vi fördjupa och… Läs mer Podcast: Så tar vi oss samman i Västra Skandinavien

Ny OECD-rapport för svensk regional tillväxt och utveckling

OECD Territorial Review Sweden 2017 presenterades i Stockholm den 8 mars och Megaregion Western Scandinavia var på plats under lanseringen. Ännu en gång berömmer OECD Sverige för att vara ett av medlemsländerna i OECD som är bäst i klassen sätt till ekonomisk tillväxt mätt som BNP per capita och lägst regionala ojämlikheter sett till BNP… Läs mer Ny OECD-rapport för svensk regional tillväxt och utveckling