Towards a megaregion of Western Scandinavia – Facts and key policy challenges

Under 2017 genomför OECD en s.k. Terriotorial Review över megaregionen Western Scandinavia, området Öresund-Västsverige-Oslo. OECD-studien utgör ett underlag för att se möjligheter och potential med ökad integrering och samverkan mellan regionerna och städerna inom Western Scandinavia. Denna rapport är ett underlag till OECD och behandlar strukturella förutsättningar och utvecklingstendenser i Västsverige (Västra Götaland och Halland).… Läs mer Towards a megaregion of Western Scandinavia – Facts and key policy challenges

Fokus för OECD-studien bestämd vid Scoping Mission-möte

14-15 september träffade representanter från alla ingående partners i studien Territorial Review of Western Scandinavia delar av OECD:s team för att bestämma inriktningen på studien. I arbetet ingick att både utreda vad de gemensamma inriktningarna ”Connectivity” och ”Governance” innebar i detta fall, samt vad de specifika delstudierna för Oslo-området, Västsverige och Region Skåne skulle innebära.

Åtta partners i Norge och Sverige går samman om OECD-studie

I juni 2016 beslutade sig Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfolds fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Region Halland, Region Skåne och Helsingborgs stad har tillsammans beslutat att anlita den internationella ekonomiska samarbetsorganisationen OECD för att genomföra en så kallad Territorial Review. Syftet är att visa den betydelse och potential som Megaregionen Western Scandinavia – området mellan Oslo… Läs mer Åtta partners i Norge och Sverige går samman om OECD-studie