Uppskattade diskussioner på OECD:s utfrågning i Stockholm

OECD:s andra besök i megaregionen avslutades i Stockholm. På programmet stod tre sessioner med olika teman: Connectivity, productivity and innovation Attractiveness and quality of life Governance De medverkade kom från olika organisationer som exempelvis Näringsdepartementet, Trafikverket, Nordiska Rådet, Svinesundskommittén, Öresundsinstitutet, Stockholms universitet, Sveriges Kommuner och Landsting med flera samt från de partners som står bakom… Läs mer Uppskattade diskussioner på OECD:s utfrågning i Stockholm

Andra besöket för OECD i Skåne

Direkt efter OECD:s andra besök i Norge fortsatte delegationen till sitt andra besök i Skåne. Tillsammans med följeforskare från Wien, Barcelona och Vancouver anlände gänget till Helsingborg den 25 april. Precis som vid tidigare besök fick OECD och följeforskarna träffa både experter och representanter från lokal, regional och nationell nivå. Samtalsämnena spände från arbetsmarknadsintegration och… Läs mer Andra besöket för OECD i Skåne

Samtal om Sydvästsveriges utveckling och Västkustbanans betydelse för tillväxt och samhällsutveckling

Onsdagen den 22 mars träffade Region Halland tillsammans med ledande representanter från Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Varbergs, Halmstads och Helsingborgs kommun Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Regeringen har inlett arbetet med att ta fram en reviderad nationell transportplan för perioden 2018-2029. Utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen är det Trafikverket som har ansvar för att ta fram… Läs mer Samtal om Sydvästsveriges utveckling och Västkustbanans betydelse för tillväxt och samhällsutveckling

Direktiv om åtgärdsplanering i Sverige

Nyligen kom direktivet om åtgärdsplanering från regeringen till Trafikverket. Direktivet är nästa steg i regeringens infrastrukturplanering, och ligger till grund för nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 som väntas beslutas under våren 2018.  Infrastrukturminister Anna Johansson var vid sin presentation tydlig med att utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas. Under planperioden byggstartas… Läs mer Direktiv om åtgärdsplanering i Sverige

Podcast: Så tar vi oss samman i Västra Skandinavien

Nu kan du lyssna på Megapodden i din dator eller mobil. Megapodden är en podcast i fem delar där Charlotte Beijer och Lars Karlsson (båda från Västra Götalandsregionen) intervjuar gäster som är involverade i studien Territorial Review Mega Region Western Scandinavia. I varje avsnitt som är mellan 15 och 20 minuter försöker vi fördjupa och… Läs mer Podcast: Så tar vi oss samman i Västra Skandinavien

Gränshinder borttagna och statistiksamarbete påbörjat

Enligt Gränshindersrådet har flera gränshinder mellan de nordiska länderna tagits bort under 2016. I tillägg har Nordiska Ministerrådet också avsatt medel i budgeten för ett samarbete mellan ländernas statistikmyndigheter för att utvidga den gränsöverskridande statistiken vilket kommer att göra det lättare att identifiera och värdera gränshinder. Detta gäller exempelvis hur människor rör sig över gränserna… Läs mer Gränshinder borttagna och statistiksamarbete påbörjat

Sverige får beröm i ny OECD-rapport

OECD har genomfört en så kallad Economic Survey av Sverige. Flera av de aspekter som rapporten tar upp för Sverige är också relevanta för Megaregionen Western Scandinavia. Ur den svenska regeringens pressmeddelande 2017-02-09: ”OECD:s generalsekreterare Angel Gurría presenterar idag deras rapport om det ekonomiska tillståndet i Sverige. Ett särskilt fokus ligger denna gång på jämlikhet… Läs mer Sverige får beröm i ny OECD-rapport