Göteborg-Oslo-samarbetet uppmärksammar betydelsen av bättre godstransporter

Den 15 november anordnade Göteborg-Oslo-samarbetet, som Västra Götalandsregionen är medlem i, tillsammans med sina parters Brysselkontor ett seminarium på Norway House i Bryssel. Fokus för seminariet var behovet av bättre järnväg för att åstadkomma bättre och mer hållbar godstransport och logistik i Göteborg-Oslo-regionen, söderut mot Malmö/Köpenhamn och vidare ut i Europa.  Göteborg-Oslo-samarbetet vill visa på potentialen i… Läs mer Göteborg-Oslo-samarbetet uppmärksammar betydelsen av bättre godstransporter

Fokus för OECD-studien bestämd vid Scoping Mission-möte

14-15 september träffade representanter från alla ingående partners i studien Territorial Review of Western Scandinavia delar av OECD:s team för att bestämma inriktningen på studien. I arbetet ingick att både utreda vad de gemensamma inriktningarna ”Connectivity” och ”Governance” innebar i detta fall, samt vad de specifika delstudierna för Oslo-området, Västsverige och Region Skåne skulle innebära.

Åtta partners i Norge och Sverige går samman om OECD-studie

I juni 2016 beslutade sig Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfolds fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Region Halland, Region Skåne och Helsingborgs stad har tillsammans beslutat att anlita den internationella ekonomiska samarbetsorganisationen OECD för att genomföra en så kallad Territorial Review. Syftet är att visa den betydelse och potential som Megaregionen Western Scandinavia – området mellan Oslo… Läs mer Åtta partners i Norge och Sverige går samman om OECD-studie