Ny rapport: Oslo, Akershus and Østfold – Facts and key policy challenges

Oslo, Akershus and Østfold – Facts and key policy challenges er et av de tre norske fylkenes bidrag til OECDs Territorial review av megaregionen Western Scandinavia. Rapporten er en gjennomgang av tilstanden i den sørøstlige delen av Norge på områder som regional planlegging, FoU, kompetanse, befolkningsutvikling og boligbygging. Den tar et særlig dypdykk om grenseregionalt samarbeid,… Läs mer Ny rapport: Oslo, Akershus and Østfold – Facts and key policy challenges

Uppskattade diskussioner på OECD:s utfrågning i Stockholm

OECD:s andra besök i megaregionen avslutades i Stockholm. På programmet stod tre sessioner med olika teman: Connectivity, productivity and innovation Attractiveness and quality of life Governance De medverkade kom från olika organisationer som exempelvis Näringsdepartementet, Trafikverket, Nordiska Rådet, Svinesundskommittén, Öresundsinstitutet, Stockholms universitet, Sveriges Kommuner och Landsting med flera samt från de partners som står bakom… Läs mer Uppskattade diskussioner på OECD:s utfrågning i Stockholm

OECD:s andre besøk i Oslo, Akershus og Østfold

OECD gjennomfører en regional analyse, et såkalt Territorial review, av utviklingsaksen Oslo-Gøteborg-Malmø. Dette området, som omfatter deler av Norge og Sverige, omtales som megaregionen Western Scandinavia. Som en del av denne undersøkelsen hadde OECD sitt andre studiebesøk i Oslo, Akershus og Østfold mandag 24. april. I tillegg til OECDs egne fire utredere deltok også peer… Läs mer OECD:s andre besøk i Oslo, Akershus og Østfold

Podcast: Så tar vi oss samman i Västra Skandinavien

Nu kan du lyssna på Megapodden i din dator eller mobil. Megapodden är en podcast i fem delar där Charlotte Beijer och Lars Karlsson (båda från Västra Götalandsregionen) intervjuar gäster som är involverade i studien Territorial Review Mega Region Western Scandinavia. I varje avsnitt som är mellan 15 och 20 minuter försöker vi fördjupa och… Läs mer Podcast: Så tar vi oss samman i Västra Skandinavien

Gränshinder borttagna och statistiksamarbete påbörjat

Enligt Gränshindersrådet har flera gränshinder mellan de nordiska länderna tagits bort under 2016. I tillägg har Nordiska Ministerrådet också avsatt medel i budgeten för ett samarbete mellan ländernas statistikmyndigheter för att utvidga den gränsöverskridande statistiken vilket kommer att göra det lättare att identifiera och värdera gränshinder. Detta gäller exempelvis hur människor rör sig över gränserna… Läs mer Gränshinder borttagna och statistiksamarbete påbörjat

OECDs første studiebesøk i Oslo, Akershus og Østfold

9. -11. januar 2017 besøkte OECDs undersøkelsesteam Oslo, Akershus og Østfold. I løpet av de tre dagene gjennomførte utrederne 14 fokusgruppeintervjuer med til sammen 50 ulike representanter fra forskningssektoren, næringslivet, offentlige myndigheter og sivilsamfunnet i de tre fylkene. Siden megaregionen består både av norske fylker og svenske län ble det lagt stor vekt på å… Läs mer OECDs første studiebesøk i Oslo, Akershus og Østfold

Towards a megaregion of Western Scandinavia – Facts and key policy challenges

Under 2017 genomför OECD en s.k. Terriotorial Review över megaregionen Western Scandinavia, området Öresund-Västsverige-Oslo. OECD-studien utgör ett underlag för att se möjligheter och potential med ökad integrering och samverkan mellan regionerna och städerna inom Western Scandinavia. Denna rapport är ett underlag till OECD och behandlar strukturella förutsättningar och utvecklingstendenser i Västsverige (Västra Götaland och Halland).… Läs mer Towards a megaregion of Western Scandinavia – Facts and key policy challenges