Direktiv om åtgärdsplanering i Sverige

Nyligen kom direktivet om åtgärdsplanering från regeringen till Trafikverket. Direktivet är nästa steg i regeringens infrastrukturplanering, och ligger till grund för nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 som väntas beslutas under våren 2018.  Infrastrukturminister Anna Johansson var vid sin presentation tydlig med att utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas. Under planperioden byggstartas… Läs mer Direktiv om åtgärdsplanering i Sverige

Stort intresse för studien från den politiska referensgruppen

Till OECD-studien om Megaregion Western Scandinavia finns en referensgrupp knuten med politiker från samtliga åtta partners. Dessa samlades till ett första möte i samband med att GO-rådet träffades. På agendan stod först ett föredrag av Rudiger Ahrend, Head of the OECD Urban Programme som pratade om ”Towards a Megaregion of Western Scandinavia – Connectivity at… Läs mer Stort intresse för studien från den politiska referensgruppen

Besök från Vancouver, Barcelona och Wien i april

Som en del av OECD:s andra studiebesök i slutet av april kommer tre så kallade peer-reviewers att delta: Johannes Gielge, Head of Urban Development and Planning unit, City of Vienna Xavier Tiana Casablanca, Head of International Relations, Metropolitan Area of Barcelona Gil Kelley, Chief Planner, City of Vancouver De tre städerna är speciellt utvalda av… Läs mer Besök från Vancouver, Barcelona och Wien i april

Gränshinder borttagna och statistiksamarbete påbörjat

Enligt Gränshindersrådet har flera gränshinder mellan de nordiska länderna tagits bort under 2016. I tillägg har Nordiska Ministerrådet också avsatt medel i budgeten för ett samarbete mellan ländernas statistikmyndigheter för att utvidga den gränsöverskridande statistiken vilket kommer att göra det lättare att identifiera och värdera gränshinder. Detta gäller exempelvis hur människor rör sig över gränserna… Läs mer Gränshinder borttagna och statistiksamarbete påbörjat

Sverige får beröm i ny OECD-rapport

OECD har genomfört en så kallad Economic Survey av Sverige. Flera av de aspekter som rapporten tar upp för Sverige är också relevanta för Megaregionen Western Scandinavia. Ur den svenska regeringens pressmeddelande 2017-02-09: ”OECD:s generalsekreterare Angel Gurría presenterar idag deras rapport om det ekonomiska tillståndet i Sverige. Ett särskilt fokus ligger denna gång på jämlikhet… Läs mer Sverige får beröm i ny OECD-rapport

Nordjylland intresserade av samverkan

2 februari tog Business Region Göteborg emot besök från Business Region North Denmark för att diskutera strategiska samarbeten. På programmet stod först de projekt där samverkan redan pågår som Northern Connections  – Energi kluster och innovation i Nordsjön och TechNordic-ICT kluster i Kattegatt och Skagerack samt Sjöfart.  Därefter diskuterades även möjliga kommande samarbeten. Styrgruppsmedlemmen Eva-Lena… Läs mer Nordjylland intresserade av samverkan

OECDs første studiebesøk i Oslo, Akershus og Østfold

9. -11. januar 2017 besøkte OECDs undersøkelsesteam Oslo, Akershus og Østfold. I løpet av de tre dagene gjennomførte utrederne 14 fokusgruppeintervjuer med til sammen 50 ulike representanter fra forskningssektoren, næringslivet, offentlige myndigheter og sivilsamfunnet i de tre fylkene. Siden megaregionen består både av norske fylker og svenske län ble det lagt stor vekt på å… Läs mer OECDs første studiebesøk i Oslo, Akershus og Østfold

Göteborg-Oslo-samarbetet uppmärksammar betydelsen av bättre godstransporter

Den 15 november anordnade Göteborg-Oslo-samarbetet, som Västra Götalandsregionen är medlem i, tillsammans med sina parters Brysselkontor ett seminarium på Norway House i Bryssel. Fokus för seminariet var behovet av bättre järnväg för att åstadkomma bättre och mer hållbar godstransport och logistik i Göteborg-Oslo-regionen, söderut mot Malmö/Köpenhamn och vidare ut i Europa.  Göteborg-Oslo-samarbetet vill visa på potentialen i… Läs mer Göteborg-Oslo-samarbetet uppmärksammar betydelsen av bättre godstransporter