Program och anmälan: The Rise of City Networks and Megaregions

Välkommen till OECD-konferensen The Rise of City Networks and Megaregions i Göteborg den 15 mars. I samband med att OECD Territorial Review Megaregion Western Scandinavia släpps arrangerar OECD tillsammans med svenska och norska kommuner, regioner och fylken en internationell konferens om stadsnätverk och megaregioner. Innovationer, attraktivitet, integration och infrastruktur är fyra nyckelområden för vår långsiktiga… Läs mer Program och anmälan: The Rise of City Networks and Megaregions

OECD behandlar rapporten Territorial Review Megaregion Western Scandinavia

Den 6 december möttes det internationella samarbetsorganet OECD:s Working Party on Urban Policy i Paris för att behandla förslaget till rapporten Territorial Review av Megaregion Western Scandinavia. Med på mötet var 10 representanter från de deltagande regionerna och kommunerna i Norge och Sverige. På mötet diskuterades rapportens preliminära slutsatser av både OECD:s medlemmar och peer-reviewers… Läs mer OECD behandlar rapporten Territorial Review Megaregion Western Scandinavia

Skåne – Facts and key trends

Skåne – Facts and key trends är Skånes bidrag till OECD:s studie om megaregionen Västskandinavien. Rapporten sammanfattar på engelska det aktuella läget för Skåne inom områden som demografi, ekonomi, utbildning, infrastruktur, bostäder, miljö, turism och kultur. Uppgifterna i rapporten finns till stor del även på svenska inom ramen för den digitala rapporten ”Hur har det gått… Läs mer Skåne – Facts and key trends

Andra besöket för OECD i Skåne

Direkt efter OECD:s andra besök i Norge fortsatte delegationen till sitt andra besök i Skåne. Tillsammans med följeforskare från Wien, Barcelona och Vancouver anlände gänget till Helsingborg den 25 april. Precis som vid tidigare besök fick OECD och följeforskarna träffa både experter och representanter från lokal, regional och nationell nivå. Samtalsämnena spände från arbetsmarknadsintegration och… Läs mer Andra besöket för OECD i Skåne

Ny OECD-rapport för svensk regional tillväxt och utveckling

OECD Territorial Review Sweden 2017 presenterades i Stockholm den 8 mars och Megaregion Western Scandinavia var på plats under lanseringen. Ännu en gång berömmer OECD Sverige för att vara ett av medlemsländerna i OECD som är bäst i klassen sätt till ekonomisk tillväxt mätt som BNP per capita och lägst regionala ojämlikheter sett till BNP… Läs mer Ny OECD-rapport för svensk regional tillväxt och utveckling