OECD besöker Västsverige

I fredags gjorde OECD sin sista av fyra intensiva dagar i Västsverige. Med rapporten Towards a megaregion of Western Scandinavia, Facts and key policy challenges som grund har OECD:s utredare träffat representanter från hela samhället och fått en diger kunskap om styrkor och svagheter i Västsverige. Bland annat har de träffat ledande politiker från Halland och… Läs mer OECD besöker Västsverige

Towards a megaregion of Western Scandinavia – Facts and key policy challenges

Under 2017 genomför OECD en s.k. Terriotorial Review över megaregionen Western Scandinavia, området Öresund-Västsverige-Oslo. OECD-studien utgör ett underlag för att se möjligheter och potential med ökad integrering och samverkan mellan regionerna och städerna inom Western Scandinavia. Denna rapport är ett underlag till OECD och behandlar strukturella förutsättningar och utvecklingstendenser i Västsverige (Västra Götaland och Halland).… Läs mer Towards a megaregion of Western Scandinavia – Facts and key policy challenges

OECD: Satsa på djupare farleder in till Göteborgs Hamn

Det är inte bara megaregionen Western Scandinavia som just nu är föremål för en OECD-rapport. Häromdagen slog OECD:s transportenhet, International Transport Forum, fast i en ny rapport att farlederna in till Göteborgs Hamn måste fördjupas för att säkra Sveriges import och export. Göteborgs Hamn ingår i referensgruppen som har tillsatts för att arbeta fram ett grundligt… Läs mer OECD: Satsa på djupare farleder in till Göteborgs Hamn