OECD Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia 2018

TR-Scandinavia-Policy-Highlights_layout-svenska-v3-webb-270OECD har nu publicerat sin studie av området Western Scandinavias förutsättningar för tillväxt och utveckling, och vad som krävs för att skapa en megaregion.

Området Western Scandinavia omfattar geografiskt Oslos storstadsområde med fylkena Akershus och Østfold, samt de svenska regionerna Västra Götaland, Halland och Skåne.

Studien studerar i första hand förutsättningarna för tillgänglighet (connectivity) och beslutsfattande (governance) i den möjliga gränsöverskridande megaregionen Western Scandinavia. Dessutom görs en djupare genomlysning av respektive delregion i Western Scandinavia: Storoslo, Västsverige samt Skåne med Öresundsregionen/Greater Copenhagen.

Hela studien kan läsas på OECD:s hemsida.

Ladda ned studiens sammanfattning och rekommendationer på svenska.

Ladda ned studiens sammanfattning och rekommendationer på engelska.

OECD Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia 2018 har gjorts på uppdrag av Akershus fylke, Göteborgs Stad, Helsingborgs stad, Oslo kommune, Region Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Østfold fylke.