OECD behandlar rapporten Territorial Review Megaregion Western Scandinavia

Den 6 december möttes det internationella samarbetsorganet OECD:s Working Party on Urban Policy i Paris för att behandla förslaget till rapporten Territorial Review av Megaregion Western Scandinavia. Med på mötet var 10 representanter från de deltagande regionerna och kommunerna i Norge och Sverige.

På mötet diskuterades rapportens preliminära slutsatser av både OECD:s medlemmar och peer-reviewers av rapporten från Barcelona i Spanien, Wien i Österrike och Vancouver i Kanada. Rapporten växer viss uppmärksamhet i OECD-kretsar, eftersom den är den första som behandlar konceptet megaregioner.

Den slutgiltiga rapporten kommer att presenteras på en konferens i Göteborg den 15 mars 2018. Konferensen kommer att ta upp både rapporten om megaregionen Västskandinavien och andra aktuella OECD-rapporter som berör Skandinavien.