Podcast om infrastruktur i megaregionen

Givetvis var vi tvungna att göra ett avsnitt om infrastrukturen i Megapodden!

Bristerna på fungerande järnvägsförbindelser mellan framförallt Oslo och Göteborg framhålls ofta som det enskilt största hindret mot ett större utbyte och gemensam utveckling i västra Skandinavien. Var med när vi träffar Jan Andreasson, vice ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren som under lång tid försökt förmå beslutsfattare att inse behoven av en ny järnväg. I avsnittet berättar han hur ett 13 mil långt enkelspår mellan Öxnered i Sverige och Halden i Norge förlänger restiden mellan Oslo och Göteborg med flera timmar. Det drabbar inte bara dem som pendlar mellan Sverige och Norge.

Det gör också att så gott som allt gods transporteras på väg. Enligt Jan är det för att järnvägen går över en nationsgräns som den inte prioriteras när staten ska göra investeringar i infrastruktur.

Lyssna på alla avsnitt av Megapodden