Ny rapport: Oslo, Akershus and Østfold – Facts and key policy challenges

Oslo, Akershus and Østfold – Facts and key policy challenges er et av de tre norske fylkenes bidrag til OECDs Territorial review av megaregionen Western Scandinavia.

Rapporten er en gjennomgang av tilstanden i den sørøstlige delen av Norge på områder som regional planlegging, FoU, kompetanse, befolkningsutvikling og boligbygging. Den tar et særlig dypdykk om grenseregionalt samarbeid, og har blant annet et blikk på nordmenns kjøp av hytter i Sverige – og vice versa.

Rapporten redegjør også for utfallet av den norske kommune- og regionreformen etter Stortingsbehandlingen i juni 2017.

Tilsvarende rapporter er tidligere i vår utarbeidet både for vest-Sverige og Skåne.

Foto: Liv Lindskog