Högt tryck i Almedalen

Många av de frågor som lyfts i den kommande OECD-rapporten ”Territorial Review of Western Scandinavia” kommer även att diskuteras på Almedalen. Vi hoppas att många tar chansen att prata med olika aktörer om vikten av ett megaregionalt perspektiv.

Region Skåne och Helsingborgs stad medverkar på och arrangerar många seminarier inom ramen för Öresundshuset.

Region Halland har flera spännande seminarier som bland annat avhandlar ämnen som ”Bred samverkan för nytt regionalt livsmedelsprogram – för fler jobb och hållbar tillväxt” och ”Fler bostäder och bättre infrastruktur med gränsöverskridande samarbeten – vem ska ansvara för vad?”.

Tillsammans arrangerar Region Skåne och Region Halland dessutom ett seminarium på temat ”Dubbelspår på Västkustbanan – en enkel resa för att öka samhällsnyttan”.

Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad medverkar och arrangerar flera aktiviteter inom ramen för Västsvenska arenan, bland annat den interaktiva kvällen på temat ”Är megaregioner svaret på frågan om framtidens tillväxt och välfärd?” där bland andra Rudiger Ahrend frå OECD och Pat Cox från EU medverkar tillsammans med flerpolitiker från Region Skåne, Akershus fylkeskommune och Västra Götalandsregionen samt andra gäster.

Varmt välkommen! Vi ses!