60 000 pendlar mellan Sverige och Norge

Arbetspendlingen mellan Sverige och Norge är den största i hela Norden med över 60 000 pendlare. Och på E 6:an färdas varje dygn 6 000 norska lastbilar. Det är hög tid att bygga en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Göteborg, skriver Siv Henriette Jacobsen (Ap) och Gunilla Carlsson (S) i en debattartikel i Göteborgs-Posten med anledning av ländernas nationaldagar.

Vi menar att de svenska och norska regeringarna nu måste påbörja en gedigen och seriös förstudie om förutsättningar för dubbelspårig järnväg hela vägen mellan Göteborg och Oslo. Oberoende av om bygget finansieras privat eller offentligt. För svensk del uppmanar vi regeringen att uppdra åt Trafikverket att genomföra en så kallad åtgärdsvalstudie som ser på sträckning, finansiering etc. Det sker lämpligen inom ramen för den nya nationella planen för 2018-2029 som just nu tas fram.

I maj 2016 presenterade det svenska Trafikverket och norska Jernbaneverket rapporten Oslo–Göteborg – utveckling av järnvägen i korridoren, som debattörerna pekar på som ett viktigt underlag.