Skåne – Facts and key trends

Skåne_facts-and-key-trends-1Skåne – Facts and key trends är Skånes bidrag till OECD:s studie om megaregionen Västskandinavien.

Rapporten sammanfattar på engelska det aktuella läget för Skåne inom områden som demografi, ekonomi, utbildning, infrastruktur, bostäder, miljö, turism och kultur.

Uppgifterna i rapporten finns till stor del även på svenska inom ramen för den digitala rapporten ”Hur har det gått i Skåne”, som uppdateras kontinuerligt.

Rapporten är framtagen av Region Skåne och Helsingborgs stad 2017 inom ramen för OECD studien OECD Territorial Review Megaregion Western Scandinavia. Motsvarande rapport har tidigare tagits fram för Västsverige och kommer även tas fram för Oslo-området.

Skåne – Facts and key trends