Uppskattade diskussioner på OECD:s utfrågning i Stockholm

OECD:s andra besök i megaregionen avslutades i Stockholm. På programmet stod tre sessioner med olika teman:

  • Connectivity, productivity and innovation
  • Attractiveness and quality of life
  • Governance

De medverkade kom från olika organisationer som exempelvis Näringsdepartementet, Trafikverket, Nordiska Rådet, Svinesundskommittén, Öresundsinstitutet, Stockholms universitet, Sveriges Kommuner och Landsting med flera samt från de partners som står bakom studien. Blandningen gjorde att diskussionen belystes av olika perspektiv.

Ett mycket uppskattat inslag var presentationer från de ”peer reviewers” som OECD bjudit in vilket gav oss inblickar i hur andra regioner och städer adresserat de frågor som står i fokus:

  • Xavier Tiana Casablancas, Head of International Relations in Barcelona Metropolitan Government (AMB) & Secretary General of the MEDCITIES Network
  • Gil Kelley, Chief Planner, City of Vancouver
  • Johannes Gielge, Head of the Urban Research Section of the Urban Planning Department, City of Vienna

Nästa steg i arbetet blir nu att förse OECD med exempel på fallbeskrivningar som illustrerar utvecklingen i megaregionen som sista indata. Därefter är själva datainsamlingen slut och färdigställandet av rapporten vidtar.

Presentationer:

1-Xavi-HighSpeedTrain_def

2-Gil-OECD Presentation. Vancouver & Cascadia Megaregion. Territorial Review for Western Scandinavia. April 2017. FINAL

3-Johannes-Metropolitan Region Centrope