Andra besöket för OECD i Skåne

Direkt efter OECD:s andra besök i Norge fortsatte delegationen till sitt andra besök i Skåne. Tillsammans med följeforskare från Wien, Barcelona och Vancouver anlände gänget till Helsingborg den 25 april.

Precis som vid tidigare besök fick OECD och följeforskarna träffa både experter och representanter från lokal, regional och nationell nivå. Samtalsämnena spände från arbetsmarknadsintegration och produktivitet till infrastrukturinvesteringar och det flerkärniga Skåne.

Under lunchen träffade Skånes referensgrupp OECD och fick lyssna på Rudiger Ahrend, Head of Urban Programme, OECD som berättade om ”Towards a megaregion of western Scandinavia – connectivity at the heart of a productive and sustainable megaregion”. Efter lunchen väntade en guidad tur runt i Helsingborgs stora stadsförnyelseprojekt H-plus, som förväntas ha cirka 5 000 nya bostäder fram till 2035.

– Det råder ingen tvekan om att OECD och följeforskarna var nöjda med deras besök i Skåne, säger Madeleine Nilsson, projektledare för den skånska delen av studien. Även från Skånes sida är vi mycket nöjda med deras besök och vi väntar spänt på att få läsa deras tankar både om Skåne och hela megaregionen i början av 2018.