Fler än en miljon invånare i Göteborg

Nyheten att Göteborg nu i vår passerade en miljon invånare fick stor uppmärksamhet i pressen som exempelvis Dagens Industri och SVT. Det är Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, som har räknat på födslar, dödsfall, samt in- samt utflyttning och kommit fram till att det magiska talet passerades den 28 mars. Drygt hälften bor i Göteborgs kommun medan resterande bor i de andra 12 kommunerna som ingår i Göteborgsregionen. Sedan år 2000 har regionen växt med mer än 150.000 invånare vilket är lika många personer som bor i Linköping. Att Göteborg har ökat så mycket bidrar till att företag vill etablera sig och växa i regionen.

– Göteborg har alltid varit en lite mindre spelare men det är klart att när man når sju siffror i folkmängd, då växer man ju, då börjar man bli stor, säger Peter, som också har bidragit med mycket statistik i OECD:s studie av megaregionen Western Scandinavia.

Business Region Göteborg har gjort en översikt över hur Göteborg påverkas på olika sätt av att man nu är över en miljon. Det gäller aspekter som infrastruktur, kompetensförsörjning och integration – områden som står i fokus för hela megaregionen. En förhoppning är att man nu ska bli än ännu mer attraktiv samarbetspartners både norrut mot Oslo och söderut mot Skåne, Köpenhamn och Hamburg.