OECD:s andre besøk i Oslo, Akershus og Østfold

OECD gjennomfører en regional analyse, et såkalt Territorial review, av utviklingsaksen Oslo-Gøteborg-Malmø. Dette området, som omfatter deler av Norge og Sverige, omtales som megaregionen Western Scandinavia.

Som en del av denne undersøkelsen hadde OECD sitt andre studiebesøk i Oslo, Akershus og Østfold mandag 24. april. I tillegg til OECDs egne fire utredere deltok også peer reviewers fra Barcelona, Vancouver og Wien. De tre storbyområdene ligger i grenseregioner, og har omfattende kontakt med sine naboland.

Ved besøket i Oslo hentet OECD inn mer detaljert informasjon om regional planlegging og strategiske samarbeid i den norske hovedstadsregionen. De regionale samarbeidsutfordringene ble også drøftet i lys av forslaget til ny region- og kommunestruktur i Norge.

OECDs utredere fikk også informasjon om det norske forslaget til Nasjonal Transportplan 2018-2029, og hvilke føringer denne kan få for samferdselsprosjekter i korridoren fra Oslo til Svinesund.

I tillegg fikk OECD en drøfting av hvordan de siste årenes utvikling i den norske oljenæringen har påvirket næringslivets omstillingsevne lokalt og regional i sørøst-Norge.

Etter oppholdet i Oslo, som foregikk som paneldiskusjoner med nøkkelinformanter fra nasjonale og regionale myndigheter samt næringslivsrepresentanter, fortsatte OECD sin faktainnsamling med besøk i Helsingborg, Gøteborg og Stockholm.

Foto: Marius Schuman Vannum, Akershus fylkeskommune