Direktiv om åtgärdsplanering i Sverige

Nyligen kom direktivet om åtgärdsplanering från regeringen till Trafikverket. Direktivet är nästa steg i regeringens infrastrukturplanering, och ligger till grund för nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 som väntas beslutas under våren 2018. 

Infrastrukturminister Anna Johansson var vid sin presentation tydlig med att utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas. Under planperioden byggstartas sträckorna Järna-Linköping (Ostlänken) och Lund-Hässleholm. Sträckan Mölnlycke  – Bollebygd ligger kvar enligt gällande plan och ska börja byggas 2020. Direktivet betonar även att nationell plan ska omfatta alla Sveriges järnvägar.

Utbyggnad och underhåll av järnvägsnätet är givetvis en viktig fråga för Megaregionen. För mer information, se följande länkar:

Regeringenskansliets pressmeddelande

Pressmeddelande Region Skåne

Pressmeddelande Västra Götalandsregionen