Fullsatt lunchseminarium 3 mars

Presentation av OECD:s studie ”Towards a Megaregion of Western Scandinavia” lockade många i Göteborg.

Fredagen den 3 mars besökte Rudiger Ahrend, Head of Urban Programme OECD Regional Development Policy Division, Göteborg för att i anknytning till mötet med den politiska referensgruppen till OECD-studien om Megaregion Western Scandinavia även hålla ett lunchseminarium och presentera och diskutera arbetet med studien som OECD just nu framställer för västra Skandinavien.

Inbjudna till lunchseminariet inkluderade deltagare i referensgruppen för studiens faktaunderlag över Västsverige (läs mer via länken/markerad text) och intresserade tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen. Förutom att lyssna till Rudigers presentation tog flera chansen att ställa frågor om OECD:s syn på utvecklingspotentialen och utmaningarna för Megaregionen.

Den territoriella studien, som fokuserar på Osloregionen, Västsverige, Skåne/Öresund, lokaliserar styrkor och svagheter före megaregionen för att vidare presentera diverese möjligheter och utmaningar för densamma. Speciellt fokus kommer att läggas på tillgänglighet till ett inkluderande och effektivt transportsystem och infrastrukturnät, politisk styrning och gränsöverskridande samarbeten mellan Norge, Sverige och Danmark.

De slutgiltiga resultaten av studien väntas vara färdigt i december 2017 och man räknar med att kunna presentera studien under våren 2018.