Stort intresse för studien från den politiska referensgruppen

Till OECD-studien om Megaregion Western Scandinavia finns en referensgrupp knuten med politiker från samtliga åtta partners. Dessa samlades till ett första möte i samband med att GO-rådet träffades. På agendan stod först ett föredrag av Rudiger Ahrend, Head of the OECD Urban Programme som pratade om ”Towards a Megaregion of Western Scandinavia – Connectivity at the heart of a productive and sustainable megaregion”. Han lyfte betydelsen av att även inkludera ett megaregionalt perspektiv i den politiska planeringen, för att inte råka ut för suboptimering.

Jan Fredrik Lockert, Oslo Stad samt ordförande för GO:s Näringslivsgrupp och medlem i styrgruppen, berättade sedan om nuläget i arbetet med studien som går enligt tidplan.

Presentationerna väckte stort intresse och många frågor bland annat kring besöket av peer-reviewers från Wien, Barcelona och Vancouver. Här fanns också ett stort intresse av att använda studien i det fortsatta arbetet både regionalt men också genom samarbeten som GO och DSA. Dessa samarbeten är centrala för att kunna få till stånd viktiga förändringar i infrastruktur som kan förstora de funktionella regionerna men också för att arbeta för att ta bort olika former av hinder för utökad samverkan.

En annan viktig aspekt som diskuterades är hur vi kan se till att bättre få varandras regioner och länder på näthinnan som ett sätt att stärka gemenskapen och skapa större förståelse för språk och kultur.