Gränshinder borttagna och statistiksamarbete påbörjat

Enligt Gränshindersrådet har flera gränshinder mellan de nordiska länderna tagits bort under 2016. I tillägg har Nordiska Ministerrådet också avsatt medel i budgeten för ett samarbete mellan ländernas statistikmyndigheter för att utvidga den gränsöverskridande statistiken vilket kommer att göra det lättare att identifiera och värdera gränshinder. Detta gäller exempelvis hur människor rör sig över gränserna för att arbeta och studera.

Detta är något som analytiker i de kommuner och regioner som ligger i gränsområden länge har efterfrågat. En sådan satsning skulle också komma väl till pass i arbetet med att utveckla Megaregionen, som ju idag kämpar med många gränshinder mellan Norge och Sverige respektive Sverige och Danmark.