Jämförande OECD-studie om migration och städers mottagningskapacitet

Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Västra Götalandsregionen deltar i en jämförande OECD-studie om migration och städers mottagningskapacitet. Den 16-17 mars ska en OECD-delegation besöka Göteborg för att på plats möta politiker och tjänstepersoner från kommunen och regionen och andra aktörer för att få djupare inblick och kunskap om stadens och regionens strategier och insatser.

Besöket är del av ett initiativ lanserat av OECD i samarbete med den europeiska kommissionen som heter ”The need for a territorial approach to migrant integration: the role of local authorities”. Studien ska kartlägga migranters situation och lokala integrationspolicy i nio EU-städer. Syftet med studien är att utveckla en databas med internationella jämförbara indikatorer om  invandring samt analys av åtgärder och strategier för lokalt mottagande och integration av migranter i storstäder i Europa.

Övriga städer som deltar är Amsterdam, Aten, Barcelona, Berlin, Glasgow, Paris, Rom och Wien. Studien omfattar såväl policy- och systemfrågor som konkreta åtgärder inom olika verksamhetsområden, såsom boende, arbete, utbildning, kultur/fritid m.m.

Slutrapporten för denna studie lanseras december 2017.

Läs gärna mer här: pdf_migrants-in-cities_flyer-english_