Nordjylland intresserade av samverkan

2 februari tog Business Region Göteborg emot besök från Business Region North Denmark för att diskutera strategiska samarbeten. På programmet stod först de projekt där samverkan redan pågår som Northern Connections  – Energi kluster och innovation i Nordsjön och TechNordic-ICT kluster i Kattegatt och Skagerack samt Sjöfart.

 Därefter diskuterades även möjliga kommande samarbeten. Styrgruppsmedlemmen Eva-Lena Albihn från Business Region Göteborg presenterade arbetet med OECD-rapporten om Megaregion Western Scandinavia. Här såg man en möjlighet att kombinera rapporten med en ny analys med utgångspunkt i Nordjylland och med fokus på potentiell pendling mellan regionerna, infrastruktur och kollektivtrafik för att få ett bra gemensamt underlag. Dessutom tog man upp möjlig samverkan kring framtida stadsutveckling och gröna transportlösningar. Ett nytt möte med politiker planeras till augusti/september.