Även Skåne besöktes av OECD

Den 16-17 januari besökte gruppen från OECD Skåne, ett besök som arrangerades av Region Skåne och Helsingborgs stad.

– Det har varit en hektisk höst för att få ihop allt material till OECD, säger Madeleine Nilsson från Region Skåne och projektledare för den skånska delen av studien och den som arrangerat studiebesöket i Skåne.

I Skåne väntade en rad rundabordssamtal med företrädare för den offentliga sektorn, både förtroendevalda och tjänstemän, näringslivet, akademin och den idéburna sektorn. Samtalsämnena sträckte sig från social sammanhållning till infrastruktur och arbetsmarknad.

– Jag skulle vilja påstå att den svenska västkusten är den storstadsregion i Sverige som har störst tillväxtpotential, säger Per Tryding från Sydsvenska handelskammaren. Tänk om man hade byggt en höghastighetsbana mellan Göteborg och Malmö, då hade restiden mellan städerna kortats ner till en timme. Då hade man kunnat börja prata om en gemensam arbetsmarknadsregion, en region som hade blivit den största i Sverige.

– Mitt främsta budskap till OECD var att vi måste tänka helhet, tänka stråk, och tänka på internationella perspektiv när det gäller sammanlänkning mellan regionerna, säger Renée Mohlkert, utvecklingsdirektör i Helsingborgs stad. Den allra största utmaningen är enligt mig att få nationell politik att ta ansvar för både internationella, nationella och regionala gränsöverskridande frågor. Som det är idag lyfts gränsöverskridande problem antingen till EU eller till överlämnas till regionerna och kommunerna själva att lösa. Alla måste tänka en nivå större.

Per Tryding lyfte också det faktum att Skåne och Västkusten historiskt samarbetat rätt så lite:
– Jag tror att vi, i Skåne och i Västsverige, har underskattat vår egen styrka i Sverige – om vi samarbetar. Som region betraktat skulle Västsverige och Skåne vara större än Mälardalsregionen och på så sätt få större tyngd i landet. Det kan röra sig om investeringar, nationella satsningar, myndighetsplaceringar med mera. Det är något vi nästan aldrig har gjort och därför ett ess vi har i rockärmen.

Alexandra Fritzson från Rädda Barnen lyfte den idéburna sektorns perspektiv:
– Mitt budskap till OECD är att civilsamhället har en viktig roll att spela i samhällets utveckling i stort och att vi är redo att ta den rollen tillsammans med myndigheter. Som jag ser det är myndigheterna ofta beredda att samverka på pappret, men inte på riktigt. Men utan civilsamhällets hjälp kommer offentliga aktörer aldrig lyckas nå sina utvecklingsmål fullt ut.

Gruppen från OECD fortsatte på onsdagen till Västsverige för motsvarande rundabordssamtal, innan de återvände till Paris. OECD kommer att arbeta med och behandla de uppgifter som har samlats in till dem och de kommer även göra ytterligare studiebesök senare i vår.

– Jag tycker att det här har varit både ett viktigt och bra arbete med spännande diskussioner, säger Renée Mohlkert från Helsingborgs stad. Gruppen från OECD är väldigt kvalificerad och jag kan bara beklaga att inte fler aktörer i Västskandinavien tagit tillfället i akt och deltagit i studien. Vi i Helsingborgs stad ser fram emot OECD:s slutsatser och hoppas finna vägledning och argument för framtida vägval.

Även projektledaren för den skånska delen av OECD-studien, Madeleine Nilsson från Region Skåne var nöjd med studiebesöket.

– Både vi och OECD är mycket nöjda med studiebesöket i Skåne där samtalen varit mycket intressanta och innehållsrika. Jag tror nog att de fick lite nya perspektiv efter dessa dagar. Några ur teamet var ju här inför den skånska OECD-studien 2012 och tyckte att det var fantastiskt att se att saker och ting som bara var planerade för fem år sedan redan var i full gång, som till exempel synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund.