OECDs første studiebesøk i Oslo, Akershus og Østfold

9. -11. januar 2017 besøkte OECDs undersøkelsesteam Oslo, Akershus og Østfold. I løpet av de tre dagene gjennomførte utrederne 14 fokusgruppeintervjuer med til sammen 50 ulike representanter fra forskningssektoren, næringslivet, offentlige myndigheter og sivilsamfunnet i de tre fylkene.

Siden megaregionen består både av norske fylker og svenske län ble det lagt stor vekt på å få fram og forstå hva som driver utviklingen av relasjonene på tvers av riksgrensen for disse ulike aktørgruppene.

I løpet av disse dagene besøkte OECDs undersøkelsesteam også forskningsparken på Kjeller i Akershus. Her fikk de blant annet høre om hvilke erfaringer ulike lokaler aktører har gjort ved å delta i ulike samarbeidsprosjekter med svenske og norske deltakere.