Towards a megaregion of Western Scandinavia – Facts and key policy challenges

Under 2017 genomför OECD en s.k. Terriotorial Review över megaregionen Western Scandinavia, området Öresund-Västsverige-Oslo. OECD-studien utgör ett underlag för att se möjligheter och potential med ökad integrering och samverkan mellan regionerna och städerna inom Western Scandinavia.

Denna rapport är ett underlag till OECD och behandlar strukturella förutsättningar och utvecklingstendenser i Västsverige (Västra Götaland och Halland). Motsvarande underlag tas fram för Skåne och Oslo-regionen. Rapporten inleds med en gemensam analys av styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar för hela megaregionen.

Rapporten har tagits fram i ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland och Business Region Göteborg.

Läs hela rapporten här!

Pulbicerad: Januari 2017

Kontaktperson: Tomas Ekberg, Koncernkontoret, Data och analys,  tomas.ekberg@vgregion.se

En reaktion till “Towards a megaregion of Western Scandinavia – Facts and key policy challenges

Kommentarsfältet är stängt.