OECD: Satsa på djupare farleder in till Göteborgs Hamn

Det är inte bara megaregionen Western Scandinavia som just nu är föremål för en OECD-rapport. Häromdagen slog OECD:s transportenhet, International Transport Forum, fast i en ny rapport att farlederna in till Göteborgs Hamn måste fördjupas för att säkra Sveriges import och export.

Göteborgs Hamn ingår i referensgruppen som har tillsatts för att arbeta fram ett grundligt material om Västsverige till OECD i samband med studien ”Territorial Review Mega Region Western Scandinavia”. Göteborgs Hamn är av stor vikt för västra Skandinavien, och det ska bli spännande att ta del av OECD:s slutsatser om hamnen kopplat till infrastruktur och näringsliv i hela megaregionen.

Läs OECD:s nya rapport om hur de allt större godsfartygen påverkar svensk handel – The Impact of Megaships.