OECD kommer på studiebesök

Som en del av studien genomför OECD i januari vad som kallas ”Study Mission 1”. Under två intensiva veckor träffar OECD-teamet personer från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor för att skapa sig en bild av nuläget och utvecklingen i västra Skandinavien.

Studiebesöken består av en serie tematiska träffar där OECD-teamet ställer frågor till en grupp personer. Som deltagare behöver man inte förbereda sig eller hålla någon form av presentation, utan förväntas bara svara utifrån sin roll och sina kunskaper. Fokus kommer att ligga på hur det fungerar i den egna delregionen men också beröra hur man arbetar med frågor som rör västra Skandinavien.

Projektledare Lena Holmberg kommenterar:

”Planeringsteamet har fått ett fint gensvar från många personer vilket borgar för intressanta diskussioner. Det är glädjande att så många vill bidra i arbetet med att ytterligare utveckla hela megaregionen.”

OECD-teamet kommer först att besöka Oslo följt av Malmö, Halmstad och Göteborg. Detta första studiebesök kommer sedan att följas upp av ytterligare ett i april för att fördjupa och följa upp frågeställningar.