Göteborg-Oslo-samarbetet uppmärksammar betydelsen av bättre godstransporter

Den 15 november anordnade Göteborg-Oslo-samarbetet, som Västra Götalandsregionen är medlem i, tillsammans med sina parters Brysselkontor ett seminarium på Norway House i Bryssel.

Fokus för seminariet var behovet av bättre järnväg för att åstadkomma bättre och mer hållbar godstransport och logistik i Göteborg-Oslo-regionen, söderut mot Malmö/Köpenhamn och vidare ut i Europa.  Göteborg-Oslo-samarbetet vill visa på potentialen i en mer effektiv godshantering för att stärka en hållbar näringslivsutveckling då de ser att den potentialen är stor.

Medverkade gjorde bland annat representanter för Göteborg-Oslo-rådet, norskt Samferdseldepartement, representanter för EU-kommissionen och EU-parlamentet, OECDs avdelning för stad- och regional utveckling men också näringslivsföreträdare från Göteborgs Hamn och DHL.

För mer information om seminariet, kontakta Sara Schütt, Sekretariatsledare, Göteborg-Oslo-samarbetet: Tel. 0707–61 11 26 alt. Sara.schutt@stadshuset.goteborg.se

Läs mer om Göteborg-Oslo-samarbetet