Fokus för OECD-studien bestämd vid Scoping Mission-möte

14-15 september träffade representanter från alla ingående partners i studien Territorial Review of Western Scandinavia delar av OECD:s team för att bestämma inriktningen på studien.

I arbetet ingick att både utreda vad de gemensamma inriktningarna ”Connectivity” och ”Governance” innebar i detta fall, samt vad de specifika delstudierna för Oslo-området, Västsverige och Region Skåne skulle innebära.